Usługi księgowe dla osób fizycznych

Podpisywanie dokumentówŚwiadczymy usługi księgowe dla osób fizycznych. Pomagamy w prawidłowym przeprowadzeniu rozliczeń rocznych. Zajmujemy się również przygotowywaniem wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.

Oferta dla osób fizycznych

Rozliczenie roczne

W naszej ofercie posiadamy usługę rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT. Na podstawie dokumentów dostarczanych nam przez klientów, wypełniamy odpowiednią deklarację, a następnie możemy ją wysłać elektronicznie do właściwego Urzędu Skarbowego. Obliczając podatek uwzględnimy wszystkie przysługujące ulgi podatkowe.

Zajmujemy się rozliczaniem następujących PIT-ów:

  • PIT-37 i PIT-36 z dochodów z pracy, emerytury, zasiłków, itp.,
  • PIT-28 w przypadku wynajmu nieruchomości,
  • PIT-38 przy zbyciu papierów wartościowych.

Wnioski do ZUS np. emerytalne, rentowe

Dla naszych klientów zajmujemy się również przygotowywaniem wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe, na podstawie dostarczonej nam dokumentacji. W wielu przypadkach można ubiegać się o dodatki do podstawowych świadczeń, chociażby z tytułu wykonywania pracy szkodliwej. Pomagamy w przeanalizowaniu sytuacji danej osoby i staramy się uzyskać jak najwyższą kwotę przysługującej emerytury lub renty.

Dokumenty związane z kupnem/ sprzedażą nieruchomości

Obrót nieruchomościami w Polsce wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku. Pomagamy w obliczaniu podatku od czynności cywilno-prawnych i wypełnianiu deklaracji PCC od zakupu. Wypełniamy zgłoszenia o nabyciu nieruchomości w drodze darowizny lub spadku (SD-Z2). Rozliczamy przychody z tytułu zbycia nieruchomości (PIT39).