Księgowość dla firm

Podpisywanie dokumentówProwadzimy księgowość dla firm. Zajmujemy się zarówno księgowością pełną, jak i uproszczoną (KPiR, ryczałt). W naszym zespole posiadamy wykształconych i doświadczonych specjalistów, którzy pomogą Państwu prowadzić firmę w odpowiedni sposób.

Oferta dla firm

Prowadzenie księgowości uproszczonej tj. KPiR, ryczałt, karta podatkowa

Naszym klientom oferujemy prowadzenie księgowości uproszczonej. Zajmujemy się prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów przy opodatkowaniu ryczałtem. Sporządzamy rozliczenia w ramach karty podatkowej.

Prowadzenie ksiąg handlowych

Zajmujemy się prowadzaniem ksiąg handlowych zgodnie z obowiązującym prawem. Sporządzamy sprawozdania finansowe.

Rozliczenia z US

Pomagamy w prawidłowym rozliczeniu się z US. Prowadzimy ewidencje dla celów VAT. Wysyłamy elektronicznie pliki JPK wraz z deklaracją VAT. Sporządzamy zeznania roczne dot. prowadzących działalność tj. PIT-16A, PIT-28, PIT-36,   PIT-36L, CIT-8. Zajmujemy się ponadto przygotowaniem i wysyłką elektroniczną dokumentów akcyzowych.

Rozliczenia z ZUS i KRUS

Wyliczamy wysokość należnych składek ZUS, sporządzamy i wysyłamy elektronicznie deklaracje ZUS (DRA,RCA,RSA itp.). Wypełniamy i wysyłamy elektronicznie dokumenty rejestracyjne do ZUS (ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA itp.). Zajmujemy się obsługą zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, opiekuńczych

Obsługa Kadrowo płacowa

W ramach naszych usług w tym zakresie:

  • sporządzamy listy płac dla pracowników, rachunki do umów zlecenia,
  • prowadzimy akta osobowe,
  • pilnujemy terminów przeprowadzania szkoleń BHP oraz badań lekarskich,
  • wyliczamy i kontrolujemy przysługujące dni urlopowe,
  • przygotowujemy dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę.

Dokumentacja związana z dofinansowaniami PFRON, Urzędu Pracy

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania PFRON dla firm, które zatrudniają u siebie osoby z niepełnosprawnościami (przygotowanie i wysyłka wniosków na platformie SODiR). Zajmujemy się również przygotowaniem niezbędnych dokumentów do Urzędu Pracy w związku z obsługą dotacji.

Sprawozdania do GUS

Zajmujemy się przygotowaniem sprawozdań do GUS dla osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej

Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania Państwa firmy. Przygotowujemy wnioski o wpis do CEiDG lub KRS, Sporządzamy zgłoszenia NIP-2, NIP-8, VAT-R i składamy je w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.